ظروف فریزری و باکس

ظروف فریزری و باکس

این مجموعه دارای 6 سری باکس ، جانانی و فریزری  در ابعاد متفاوت و ساخته شده از بهترین مواد اولیه

بصورت شفاف و رنگی در بازار عرضه میشود .